ADRES BİLGİ SİSTEMİ

Günümüzde yerel yönetimler açısından ihtiyaç duyulan planlama, mühendislik projeleri ve uygulamaları bilgilerine kolayca ulaşmak, gerektiğinde bu bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretmek, bunların takibini ve kontrolünü yapmak düzenli ve planlı bir kentleşme için vazgeçilmez unsurlardır. Belediye numarataj işlemlerinin veri tabanından takibi, sorgulanması, sunulması ve harita üzerinde görüntülenmesi bu unsurların oluşturulması için çok önemlidir. Çağdaş toplumların etkin veri yönetim araçlarından olan konumsal bilgi sistemlerinden optimum verimin elde edilebilmesi, gerekli altyapı bileşenlerinin başlangıçta hazırlanmasına bağlıdır. Varlıkların yeryüzündeki konumlarının tanımlanmasını sağlayan adres bilgileri de bu bileşenlerden biridir. Konumsal bilgi sistemlerinin işleyişinde; bu bileşenler yardımıyla oluşturulacak adres bilgi sistemleri; taşınmaza ait veri tabanlarının hazırlanmasında ve o taşınmaza erişimin sağlanmasında önemli yer tutar. Erişimin doğru ve hızlı olması numarataj çalışmalarının doğru yapılmasına, adres bilgilerinin doğru belirlenmesine ve tebliğe esas bütün dokümanlarda standart bir adres formatının kullanılmasına bağlıdır.

Bu kapsamda kurum içinde Kadastral verilerin yönetimi ve Adres Bilgi Sisteminin tüm hizmet birimleri ile birlikte çalışabilirliği, sürecin sağlıklı işlemesini sağlayacaktır. KEOS  Adres Bilgi Sistemi ürününün Ulusal Adres Veri tabanı ile tam uyumlu yapısı sayesinde kamu hizmetleri de vatandaşa güvenilir bir altyapı ile doğru şekilde ulaşacaktır.

Adres Bilgi Sisteminin Kazanımları

  • Parsel, Kapı, Yapı, Yol, Bağımsız Bölüm, Kimlik bileşenlerinden oluşan Adres ve Kadastro Envanteri Yönetimi
  • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ve Ulusal Adres Veri tabanı (UAVT) entegrasyonu
  • Web servisleri ile çift yönlü birlikte çalışabilirlik platformlarının oluşturulması
  • Ulusal Adres Veri tabanı (UAVT) standardında veri üretiminin kontrolü
  • Adres kayıtlarının sayısal haritalar ile ilişkilendirilmesi ve gösterimi
  • Gelişmiş ve dinamik raporlama altyapısı ile adres bilgilerinin sorgulanması