MAKS - MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ

NETCAD KEOS (KENT OTOMASYON SİSTEMİ) ve MAKS (MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ) ENTEGRASYON MODÜLÜ

Netcad, MAKS’a Hazır

Netcad VGA Numarataj Modülünün (Netcad Veri Güncelleme Aracı) esnek ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, pilot belediyelerde çalışmaları devam eden Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile entegre olmanın konforunu yaşayın.

• Yeni bir yatırım gerektirmeyen, alışkın olduğunuz ortam
• Esnek CAD ve GIS yeteneklerini bir arada sunan gelişmiş numarataj arayüzü
• Mevcut Plan, Halihazır, Uydu Görüntüsü, Parselasyon, Eski Numarataj, 360 Panoramik Görüntü vb. katmanlarını kullanabilme


Netcad KEOS çatısı altında birçok belediye, il özel idaresi, organize sanayi bölgesi Adres Kayıt Sistemi (AKS – Grafik veri ihtiva etmeyen mevcut NVİ sistemi) ile entegre bir biçimde numarataj verilerini güncellemektedir. Netcad Numarataj çözümleri coğrafi katmanların tamamını kullanarak mekânla bütünleşik, hata oranı düşük ve mükerrer işlemleri minimumda tutan yaklaşımlar sergilemektedir. MAKS’ın hayata geçmesi ile birlikte büyük doğrulukla üretilen Netcad Numarataj verilerinin coğrafi bileşenlerinin de NVİ sunucularına gönderilebilmesi sağlanacaktır.

MAKS pilot bölgelerde devreye alındığında kurum tarafından açılması düşünülen web servisleri aracılığı ile Netcad VGA Numarataj bileşeni ürettiği verileri eşzamanlı olarak NVİ sunucularına gönderebilecektir. Bu sayede kullanıcılar alışkın oldukları ve tüm verilerini güncel bir şekilde sürdürdükleri yapı üzerinden numarataj verilerini yaşatmaya devam edebileceklerdir.
 
Numaratajın sağlıklı yapılabilmesi için kadastro, plan, imar uygulama verileri, eski numarataj, uydu görüntüsü, 360 derece panoramik görüntüler, halihazır haritalar, saha tespit verileri, eskiz çalışmalar gibi bir çok katmana ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların hepsi lokal Netcad GIS sistemlerinde yer alırlar. Bu katmanlardan bir bölümü yerel yönetimler, bir bölümü TKGM, bir bölümü özel sektör tarafından üretilmektedir.

 

Netcad – MAKS Veri Akış Şeması

• Zaten Netcad kullanıyoruz, Netcad KEOS da almamız gerekiyor mu?
Hayır, mevcut Netcad ürününüze sadece Netcad VGA Numarataj modülünü eklemeniz, numarataj verisini güncellemeniz ve MAKS entegrasyonunu sağlamanız için yeterli.

• Yerel yönetimler bünyesinde numarataj verisi tutacak mı?
Evet, Yerel Yönetimler numarataj verisini bünyelerinde diğer işleri için tutmaları gerekiyor. MAKS temel coğrafi bilgi ve şu anda sözel olarak bulundurduğu veriyi barındıracak. Diğer kurumlar ise kendilerine ait birçok başka sözel ve grafik veriyi de tutmaya ve işlemeye devam edecekler. Yerel Yönetimler MIS, GIS, Arşiv vb. işlerde, İl Sağlık Müdürlüğü sağlık veritabanı için gerekli işlerde, Afet İl Müdürlükleri afet bileşenleri için gereken işlerde farklı bilgiler tutacaklar. Bu verilerin tamamı temel numarataj verisine dayalı olacak.

• MAKS, MIS ve GIS entegrasyonu için ne anlama gelir?
Netcad Belediye Birlikte Çalışabilirlik Platformunun öncüsüdür. Bu öncülüğü ürettiği coğrafi bilgiyi MIS firmaları ile yaptığı entegrasyon çalışmaları ile bütünleştirmiştir. MAKS devreye alındığında Gelirler Müdürlüğü GIS ihtiyaçlarının büyük bir bölümü karşılayacak temel coğrafi veriyi barındıracaktır. Artık MIS firmaları Netcad GIS ile entegre olmanın yanında MAKS sunucularından veya KEOS sunucularından web servisleri ile güncel numarataj verisine ulaşabileceklerdir. Bu durum güncel numaratajın sağlıklı bir şekilde üretilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterir. 


Netcad – MIS Entegrasyon Şeması
 
Firmamız birçok konuda olduğu gibi MAKS konusunda da öncüdür. Pilot belediyeler içerisinde yer alan,
• İstanbul Beylikdüzü Belediyesi
• İstanbul Ümraniye Belediyesi
• Bursa Nilüfer Belediyesi’nde
hem Entegrasyon yazılımları hem de talep edilmesi halinde Mevcut Adres Verilerinin MAKS standartlarına getirilmesi konularında hizmet vermektedir.